Home Služby

Služby

Našou snahou je ponúkať služby kvalifikovaných terapeutov TČM tak, aby sme pokryli celý rozsah diagnostických a liečebných metód Tradičnej čínskej medicíny, ako aj požiadavky našich klientov na riešenie novodobých špecifických problémov:

  •   Diagnostika stavu pacienta podľa princípov TČM
  •   Fytoterapia
  •  Akustimulačné metódy
  •   Omladzovacie a skrášľovacie techniky
  •   Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu - Dietetika, Ozdravné cičenia
  •   Feng Shui – harmonizácia priestoru a človeka

Služby sú poskytované certifikovanými terapeutmi TČM s medzinárodne uznávaným vzdelaním a certifikáciou. TČM je ucelený systém vedomostí, postupov, receptúr a všetky nami ponúkané služby sa dôsledne opierajú o tento systém a jeho základy.  Zároveň však využívame produkty vyrobené podľa moderných štandardizovaných postupov s najvyššími nárokmi na kvalitu, hygienu a sterilitu.

 

Cenník služieb

Názov služby Cena v EUR Trvanie v min
Vstupné diagnostické vyšetrenie 30,-EUR/hod 120 min
Kontrolné vyšetrenie s terapiou 30,-EUR/hod 60 min
Konzultácia 20,-EUR


 

 

 

 

Názov služby

Cena v EUR

Trvanie v min

Vstupné diagnostické vyšetrenie

30,- EUR/hod

120 min

Kontrolné vyšetrenie s terapiou

30,- EUR/hod

60 min

Konzultácia

20,- EUR/hod