Home Akupunktúra

Akupunktúra

akupunktura

Akupunktúra je jednou z  liečebných metód Tradičnej čínskej medicíny, ktorá sa podieľa na liečbe popri fytoterapii asi 20%.

Liečba akupunktúrou a moxibúciou je založená na teórii existencie meridiánov / dráh. Podľa tejto teórie, Qi (vitálna energia) prúdi v tele systémom dráh nazývaných meridiány, ktoré navzájom spájajú všetky vnútorné orgány a povrchové štruktúry tela. Stimuláciou  bodov na povrchu tela, ktoré sú prepojené s danou dráhou, ovplyvňujeme tok Qi a krvi a tým vieme vplývať na chorobný činiteľ. Body, ktorými stimulujeme určitú dráhu tela sa nazývajú akupunktúrne body (akubody) a sú to miesta, kde vyviera Qi na povrch. Mnohé z nich sa zhodujú s nervovými zakončeniami/ uzlami, ako ich poznajú neurológovia.

Ku každému bodu je uvedené základné použitie bodu. Ale v skutočnosti to úplne tak jednoducho nefunguje. Na základe diagnostikovania stavu klienta sa vyberá jednak určitý bod alebo skupina bodov, ale aj spôsob a hĺbka napichávania. Aj samotných metód výberu bodov je niekoľko. Medzi základné patrí výber lokálnych bodov v mieste bolesti alebo vzdialených bodov, ktoré ležia na príslušnej dráhe.Po zavedení ihly musí praktik TČM dosiahnuť pocit DECHI (uchopenia QI), čo aj pacient pociťuje ako určitú bolesť, tlak, rozpínanie alebo vystreľovanie bolesti pozdĺž dráhy.

Efektivita liečby akupunktúrou, skutočne, najviac závisí od schopnosti praktika TČM čo najpresnejšie diagnostikovať podľa diferenciálnej diagnostiky tradičnej čínskej medicíny stav klienta. Výborné výsledky má hlavne pri akútnych stavoch, kde vidíme takmer okamžitý účinok.