Home Terapeuti TČM

Terapeuti TČM

TCM Clinic - Centrum Tradičnej čínskej medicíny je otvorené voľné združenie certifikovaných terapeutov Tradičnej čínskej medicíny. Ambíciou tohto voľného združenia je:

 

 

  1. šíriť osvetu o Tradičnej čínskej medicíne, metódach diagnostiky a liečby a jej využití nielen pri prevencii vzniku chorôb ale tiež ako komplementárnej liečebnej metódy k liečebným metódam západnej medicíny.
  2. prinášať komplexnú ponuku služieb diplomovaných terapeutov TČM najvyššej kvality výhradne podľa všeobecne uznávaných princípov a postupov Tradičnej čínskej medicíny

Ak máte vzdelanie v niektorej z oblastí Tradičnej čínskej medicíny, máte záujem stať sa súčasťou nášho zoskupenia a propagovať seba a svoje služby na našej webovej stránke, neváhajte kontaktovať nás.

  •