Home Diagnostické metódy TČM

Diagnostické metódy TČM

Základné diagnostické metódy TČM stoja na pilieri štvorakého vyšetrovania:

  1. pohľadom
  2. čuchom a sluchom
  3. kladením otázok
  4. pohmatom – bolestivé body, zmeny na pokožke

V diagnostike sa veľký dôraz kladie na:

  • získanie informácií o symptómoch a syndrómoch, ako prejavoch stavu organizmu – kladením otázok
  • pulzovú diagnostiku
  • vyšetrovanie jazyka

Citát z diela známeho Qu Tan Xi hovorí: „Ak chceme poznať vnútro, je potrebné pozorovať zvonku. Je to preto, že všetko, čo je vnútri, sa musí prejavovať navonok.“