Home Články v médiach
Články v médiách

Životne dôležité orgány – Srdce, Slezina, Pľúca, Obličky, Pečeň

BEAUTY & WOMAN,  november 2010

s Marcelou Klevarovou o tradičnej čínskej medicíne IV. časť

Marcela Klevarová: Orgány tela a TCMStaroveký čínsky prístup k poznaniu sveta sa neopieral o analytické skúmanie jednotlivých dejov, ale vo všetkom videl jin-jangové premeny a variácie základnej substancie Qi (energie). Napriek tomu toto odlišné ponímanie umožnilo určiť podstatu dejov a charakter chovania aj tých najzložitejších vecí. Pre popis veľkej rôznorodosti sveta a prejavov Qi stanovili ďalšie základné entity a to päť prvkov, ako vonkajší prejav yin-jangových pomerov Qi. Túto diferenciáciu Qi (energie) popísali v Učení o piatich prvkoch Wu-sing. V západnej literatúre sa ustálil výraz päť prvkov alebo päť elementov, ako paralela so starogréckym poňatím prvku ako základnej stavebnej jednotky sveta. Čínske slovo „sing“ však znamená hýbať sa, konať.  Jedná sa teda o päť hybných síl, ktoré vzájomným spolupôsobením dávajú vzniknúť novým nezávislým formám existencie. Jednotlivé prvky sú len prejavom a výsledok interakcie jinovej a jangovej zložky Qi, ktoré sa nám navonok javia jednoznačne a charakteristicky. Päť prvkov tvorí – oheň, zem, kov, voda, drevo.
Čítať celý článok...
 

Akupunktúra a moxibúcia

BEAUTY & WOMAN,  október 2010

O tradičnej čínskej medicíne III. časť

Akupunktura a moxibusciaAkupunktúra je liečebná metóda tradičnej čínskej medicíny, ktorá sa podieľa na liečbe popri fytoterapii asi dvadsiatimi percentami. Napriek tomu sa práve akupunktúra v západnom svete presadila najviac zo všetkých metód TČM a na rozdiel od fytoterapie je jej použitie všeobecne rozšírené.
 
Liečba akupunktúrou a moxibúciou je založená na teórii existencie meridiánov/dráh. Podľa tejto teórie qi (vitálna energia) prúdi v tele systémom dráh nazývaných meridiány, ktoré navzájom spájajú všetky vnútorné orgány a povrchové štruktúry tela. Stimuláciou bodov na povrchu tela, ktoré sú prepojené s danou dráhou, ovplyvňujeme tok qi a krvi, čím môžeme vplývať na chorobný činiteľ. Body, ktorými stimulujeme určitú dráhu tela, sa nazývajú akupunktúrne body (akubody) a sú to miesta, kde vyviera qi na povrch. Mnohé z nich sa zhodujú s nervovými zakončeniami/uzlami, ako ich poznajú neurológovia. Pri akupunktúre praktik TČM stimuluje akubody spravidla špeciálnymi jednorazovými sterilnými ihličkami, niekedy v kombinácii s moxibúciou, teda zahrievaním stimulovaných bodov. V prípade, že akubody stimulujeme tlakom, ide o akupresúru, jej použitie je však oproti akupunktúre obmedzené.
Čítať celý článok...
 


Stránka 3 z 8