Home Články v médiach Je TČM alternatívnou medicínou?

Je TČM alternatívnou medicínou?

Zdravie.sk, marec 2011

yinjangTradičná čínska medicína u nás často označovaná ako alternatívna medicína, spolu napríklad s vonnou terapiou, muzikoterapiou, hypoterapiou, kineziológiou, vodoliečbou – šľapacou terapiou, liečbou pijavicami, včelami alebo mäsožravými rybkami...

Je Tradičná čínska medicína naozaj alternatívnou medicínou?

Na rozdiel od ostatných alternatívnych liečebných metód, je TČM ucelený systém znalostí, diagnostických a liečebných metód na celkovú harmonizáciu a v prípade nutnosti aj liečbu organizmu. Tento ozdravný systém má zdokumentované a zachované korene už spred 3 000 rokov pred n.l., kedy sa počas existencie jednotlivých čínskych dynastií na cisárskom dvore Tradičná čínska medicína vyvíjala a zistené poznatky sa systematizovali a spisovali. Vďaka práci tých najlepších majstrov vo svojom odbore sa zachovali celé rozsiahle diela zaoberajúce sa okrem iných oblastí života aj zdravím, metódami diagnostiky a liečby, zatrieďovaním charakteru a liečivých účinkov jednotlivých bylín, princípmi tvorby a popisom štandardných a osvedčených bylinných receptúr.

Základným  a zároveň najstarším dielom je kánon Huangdi neijing“ – Vnútorná kniha Žltého cisára, ktorej vznik sa datuje do obdobia 27 stor.pred n.l.. Pozostávala z dvoch častí, Vnútornej knihy a Vonkajšej knihy, ktorá sa však nedochovala. Z tohto diela pochopíme, že stará čínska medicína nebola medicínou v tom zmysle, ako ju poznáme dnes – ucelený systém znalostí, diagnostických a liečebných metód na celkovú harmonizáciu a liečbu organizmu. Bola  neobyčajne uceleným a širokým filozofickým výkladom základných zákonitostí a princípov chodu celého makrokozmu a v jeho rámci aj človeka. Druhým základným dielom TČM je „Nan jing“ Kniha zložitých otázok, ktoré pochádza z obdobia 5-3 stor. pred n.l.. Obe diela boli ešte písané formou otázok a odpovedí. Zaujímavé je, že ďalšie významné dochované diela o TČM sa už špecializujú na niektoré okruhy zdravotných problémov a pojednávajú napr. o chorobách z chladu „ Shang Han Lun“  (kde sa popisujú choroby ako nachladnutie, chrípka, zápal pľúc, týfus a cholera) a chorobách teplých „ Wen Bing“ ( ktoré vznikajú z napadnutia vonkajším horúcim patogénnom a často sú sprevádzané vysokými horúčkami až kolapsovými stavmi). Liečba oboch typov ochorení je veľmi dôležitá aj z pohľadu dnešného a poznatky popísané v oboch dielach majú taký význam, že sa vyučujú a aplikujú dodnes.

Preto sa domnievam, že označovanie TČM za alternatívnu medicínu nie je správne. Je to tradičný, starodávny ozdravný systém založený na princípoch východnej filozofie taoizmu. TČM sa nám síce ponúka ako alternatíva k všeobecne aplikovanej „západnej“ medicíne, ale na prospech ľudí by určite bolo, keby sa stala nie alternatívou ale komplementárnou medicínou. Teda tou medicínou, ktorá dopĺňa západnú medicínu tam, kde tá zatiaľ nedokáže diagnostikovať zdravotný problém alebo kde je jej pomoc nedostatočná.

V dnešnej dobe aj Tradičná čínska medicína prechádza prerodom a snaží sa svoje tisíc rokov overené princípy, liečebné postupy a účinky podložiť vedeckými a klinickými štúdiami a chemickými rozbormi. Mnohé štandardizované bylinné zmesi sú spracovávané do koncentrovanej podoby extraktov vo forme tabliet, práškov či granúl. Ich výroba je prísne kontrolovaná na kvalitu a predpísanú koncentráciu účinných látok a obsah cudzorodých alebo škodlivých látok. Popri klasických infúziách sa vyrábajú infúzie s roztokmi špeciálnych bylinných extraktov pre náhle život ohrozujúce prípady. V Číne existujú nemocnice, kde bok po boku pracujú lekári západnej medicíny spolu s terapeutmi TČM. Po zhodnotení stavu pacienta použijú metódy jedného, druhého alebo kombináciu oboch  systémov. Pri ťažkých pôrodoch si pozývajú na pomoc akupunkturistov, ktorí vedia vyvolať alebo zrýchliť pôrod alebo v prípade zlej polohy plodu, plod šetrne bez vnútorných zásahov otočiť. Takáto spolupráca je len na prospech pacienta.

Tradičná čínska medicína si našla svoje miesto v oficiálnom systéme liečby v mnohých krajinách sveta – USA, Kanade, Austrálii, Nemecku, Veľkej Británii, Holandsku, Japonsku. Mnohé výkony terapeutov TČM sú preplácané zdravotnými poisťovňami. V USA som sa stretla s prípadom, keď očný lekár so samozrejmosťou skonštatoval, že daný problém západná medicína liečiť nevie, ale odporúča Tradičnú čínsku medicínu, ktorá by ešte pomôcť vedela. Keď sa opýtate našich lekárov na názor na liečbu fytoterapiou podľa TČM mnohí skonštatujú, že je to neúčinné prípadne zdravie ohrozujúce šarlatánstvo bez toho, aby mali o TČM čo i len základné informácie.

Svetová organizácia TČM má snahu vytvoriť a štandardizovať ucelený komplexný systém štúdia jednotlivých odborov Tradičnej čínskej medicíny tak, aby bolo jasné, kto má zodpovedajúce vedomosti a schopnosti a je oprávneným terapeutom TČM. Je to štúdium univerzitného typu pozostávajúce jednak zo základnej  teórie  TČM, diagnostických metód TČM, akupunktúry – učenia akupunktúrnych bodov a dráh, systematiky bylín používaných v TČM, fytoterapie - miešania bylinných zmesí TČM podľa syndrómov a určenej liečebnej metódy a následne štúdia jednotlivých medicínskych odborov podľa princípov TČM – gynekológia, detské ochorenia, srdcové ochorenia, ochorenia pečene, ochorenia obličiek, kožné ochorenia, ochorenia pohybového aparátu.

Tradičná čínska medicína pozostáva zo štyroch hlavných liečebných metód.

I. Metódy navracajúce zdravie a rovnováhu organizmu:

  • FYTOTERAPIA – odvary, prášky, tabletky, tinktúry, čaje, strava
  • AKUPUNKTÚRA – ihly, moxy, banky, magnety

II. Metódy upevňujúce zdravie a rovnováhu organizmu:

  • MASÁŽE – TuiNa (manipulácia svalstva), GuSha („zoškrabávanie vetra“) JieGu (manipulácia kostí), AnMo (hĺbková manipulácia)
  • QI GONG – ozdravné cvičenia, meditácie, dychové cvičenia

Tieto metódy stoja na teoretických základoch piatich učení – koreňoch TČM, ktoré sú:

  • náuka o šiestich stupňoch – akupunktúrnych dráhach
  • náuka o piatich elementoch – ako rôznorodosti prejavov Qi-energie (oheň, zem, kov, voda, drevo),
  • náuka o ôsmich princípoch – diferenciálna diagnostika,
  • náuka o troch žiaričoch – horný (oblasť hrudníka), stredný (oblasť žalúdka), dolný (oblasť brucha)
  • náuka o štyroch vrstvách – vrstvy tela od vonkajšej po vnútornú (obrany/ Qi/ výživy/ krvi)

Terapeut TČM potrebuje pre zvládnutie každej zo štyroch liečebných metód poznať a pri svojej práci vychádzať z týchto koreňov, t.j. teoretických základov TČM. Ak by ich dokonale neovládal nemohol  by správne určiť diagnózu a stanoviť adekvátnu liečbu TČM. Diagnostika podľa uvedených piatich základných princípov je preto prvou a najdôležitejšou súčasťou liečby Tradičnou čínskou medicínou. Ak sa správne určí diagnóza, je to prvý krok k úspešnej liečbe. Preto samotnej diagnostike treba venovať dostatok času a pozornosti jednak zo strany terapeuta ale aj zo strany klienta. Z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny je veľmi dôležitý fakt, že hoci majú dvaja ľudia to isté ochorenie, ak sú ich sprievodné príznaky rozdielne, aj liečba musí byť rozdielna a naopak. Ak dvaja ľudia majú rôzne ochorenia ale rovnaké príznaky, môže sa ochorenie liečiť rovnako.

Čo lieči Tradičná čínska medicína?

Ľudí v prvom rade zaujíma, v čom vie TČM pomôcť. Nie je jednoduché zrozumiteľne vymenovať problémy, ktoré vie TČM riešiť. Pretože názvy chorôb tak ako ich poznáme v západnej medicíne, TČM často nepozná. Tradičná čínska medicína popisuje ochorenia podľa súhrnu príznakov. Takže, napríklad príznaky – veľký smäd, veľký hlad, nadmerné močenie a k tomu slabosť v tele môžeme priradiť k ochoreniu cukrovka. TČM ich ale označuje názvom “stravujúce ochorenie“. Preto pre jednoduchšie pochopenie a lepšiu komunikáciu sa snažia terapeuti TČM nachádzať paralely s ochoreniami a diagnózami západnej medicíny.

TČM má veľmi dobre rozpracovanú problematiku ženských ochorení, za čo môžeme vďačiť cisárovnám, ktoré štedro podporovali svojich dvorných lekárov. Už vtedy si jednoznačne uvedomovali, že ženské ochorenia súvisia s menzesom. Podľa neho sa dá určiť problém v organizme ženy. Preto TČM považuje za veľmi dôležité liečiť všetky odchýlky menštruácie z normálu – predčasný menzes (cyklus výrazne menej ako 28 dní), oneskorený menzes (cyklus výrazne viac ako 28 dní), nepravidelný menzes, zástavu menštruácie, nadmerné krvácanie, krvácanie mimo cyklu, neplodnosť, problémy počas tehotenstva. Dôležitá je kvalita a množstvo menštruačnej krvi a prítomnosť alebo neprítomnosť krvných zrazenín v nej. To, či menzesu predchádzajú bolesti, pocity rozpínania, podráždenosť, napätie v prsníkoch alebo špinenie pred či po menzese. Toto všetko nie sú prirodzené stavy a treba ich riešiť včas. Ak žena po tridsiatke stráca menzes, určite nie je v prechode a treba zistiť príčinu, prečo menštruačná krv neodchádza z organizmu. A naopak, ak ženy nemajú menzes, nie v každom prípade ho treba umelo vyvolávať. Stav treba zhodnotiť individuálne. Bylinné odvary vedia riešiť problémy s gynekologickými výtokmi či zápalmi, endometriózu, vedľajšie príznaky menopauzy ako návaly horúčosti a rednutie kostí.

Vynikajúce výsledky má TČM v liečbe ochorení zraku. Ochorenia očí spája s problémami v pečeni. Cez doplnenie a vyživenie krvi pečene vie riešiť očné problémy spojené s očným nervom, ktorý atrofuje práve kvôli nedostatku výživy krvou. Pálenie a štípanie očí, začervenanie očí, sucho v očiach, rozostrené videnie, zelený a šedý zákal, zhoršenie videnia vekom.

Výborne prepracovaný systém má TČM pri diagnostike a liečbe tzv. zápalových ochorení tráviaceho systému od žalúdka až po konečník. Principiálne ponúka vysvetlenie  príčin vzniku celiakie a netypických „zápalov“ pankreasu a postupy  liečenia tráviacich problémov z chladu, keď nie sú prítomné zápaly, čo je v dnešnej dobe čoraz častejšie. Stretávam sa s tým najmä u ľudí s krvnou skupinou „0“, čo je hodné zamyslenia a to hlavne v súvislosti so stravou.

TČM vie takisto výborne liečiť rôzne druhy bolestí hlavy. Z pohľadu TČM existuje dvanásť druhov bolestí hlavy z rôznych príčin. Preto neexistuje jedna univerzálna metóda ako ich liečiť. Najprv je nutné klienta diagnostikovať, určiť druh a miesto existujúcich nerovnováh v organizme. Pri liečbe bolestí hlavy úspešne pomáha akupunktúra, ale často je dlhodobým riešením liečba fytoterapiou. Takisto pri „ofúknutom krku“ keď je bolesť tak silná, že znemožňuje pohyb hlavou, je akupunktúra veľmi účinná.

Čo je pre mnohých možno prekvapením, ischias, teda zaseknuté kríže sa najlepšie liečia bylinnými odvarmi dopĺňajúcimi Obličky, ktoré obhospodarujú práve túto oblasť trupu.

TČM sa veľmi svojsky pozerá na vznik a príčiny kožných ochorení. Hlavne rôzne ekzémy, či už vlhké mokvavé alebo suché dráždivé vidia v silnom oslabení Sleziny alebo v nedostatku krvi. Určite by sa dalo pomôcť zmierniť utrpenie najmä detičkám, ktoré od malička žijú s tými najhoršími formami ekzémov bez vyhliadky na zlepšenie.

Vysoký krvný tlak spája TČM s nedostatkom v Obličkách. Bylinné odvary na doplnenie yinu Obličiek a stimulácia správnych akupunktúrnych bodov vedia zvýšený krvný tlak upraviť. Treba si uvedomiť, že vysoký krvný tlak je iba dôsledkom iného problému a telo zvýšením krvného tlaku len vyrovnáva určitú disharmóniu v tele. Znie logicky, že ak je napríklad v cievach menej krvi alebo je riedka, srdce musí silnejšie pumpovať, aby ju rozviedlo po tele a vyživilo ho.

Mužov často trápia problémy s močením. Už po tridsiatke sa prúd moču znižuje, dostavujú sa nepríjemné pocity pri močení a dlhodobým neriešením týchto problémov dochádza až  k zahradeniu močenia, tzv.  k zápalom prostaty a v horšom prípade k rakovine prostaty. To, že sa moč nedostatočne vylučuje má rôzne príčiny. Buď cítiť pálenie a moč je tmavý zapáchajúci alebo naopak v podbrušku alebo na konci penisu je cítiť chlad a moč je svetlý. Nech už sú príčiny akékoľvek, nedostatočné močenie treba riešiť a nie konštatovať, že už mám na to vek.

Často k nám prichádzajú ľudia, ktorí napriek tomu, že pociťujú rôzne problémy, ani po dôkladných vyšetreniach u lekára nepoznajú ich príčinu a nenachádzajú pomoc v diagnostike a liečbe západnej medicíny. TČM ale podľa príznakov a pocitov vie určiť, v čom je príčina problémov a prečo má človek práve tie ktoré pocity diskomfortu. Dôkladné skúmanie všetkých príznakov vrátane pocitov je základom pre kvalitnú diagnostiku stavu pacienta. Preto metódami TČM vieme účinne odstrániť príčiny problémov ešte v čase, keď nie je nič viditeľné a merateľné a tak predídeme možnému následnému prepuknutiu vážnych chorôb. Toto ľudia oceňujú najviac, pretože nie je nič horšie, ako keď sa cítime zle, ale lekár nám na podklade výsledkov vyšetrení tvrdí, že sme úplne zdraví.

Každý človek sa má snažiť o to, aby sa cítil počas celého života zdravý a plný energie  a nemusel sa zaoberať rôznymi nepríjemnými pocitmi a celé roky ich v sebe potláčať.

Silnou stránkou Tradičnej čínskej medicíny je, že obnovením narušenej rovnováhy organizmu predchádza rozvoju závažných ochorení, ktoré už postihujú jednotlivé orgány. Pravým zmyslom slova prevencia je predchádzanie vzniku ochorenia v čase, keď telo vysiela prvé varovné signály a nie zameriavanie sa na včasné diagnostikovanie ochorenia, kedy len čakáme na prepuknutie choroby. Snahou TČM je, aby sa ochorenie, ktoré je dôsledkom dlhodobo pretrvávajúceho stavu disharmónie v organizme, vôbec nerozvinulo. Treba si uvedomiť, že organizmus má samoopravné mechanizmy, ktoré sa snažia udržať telo v poriadku. Choroba sa rozvinie až po dlhodobej disharmónii, keď už telo nie je schopné ďalej korigovať tento nerovnovážny stav. Telo nás dlhodobo upozorňuje, keď sa mu niečo nepáči, len ho musíme počúvať a rozumieť mu. O to sa Tradičná čínska medicína snaží a to je aj mojou snahou. Klientov vychovávať, učiť ich porozumieť samému sebe a harmonizovať ich tak, aby našli nakoniec v sebe svoj zdroj sily.