Home Aktuálne články Menierova choroba

Menierova choroba

Je charakterizovaná opakujúcimi sa závratmi, tinitusom – zvukmi v ušiach a stratou / oslabením sluchu. Z pohľadu západnej medicíny je príčina vzniku ochorenia neznáma a najčastejšie postihuje ľudí v strednom veku. Ataky závratov sú náhle a trvajú od minút po niekoľko hodín, kým postupne neustúpia. K vymenovaným príznakom sa pridružujú ďalšie symptómy ako nauzea či zvracanie, pocit plnosti tlaku či zaľahnutia v jednom alebo oboch ušiach. Tinitus môže byť permanentný alebo sa môže zhoršovať pred /počas /po ataku závratov.

Z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny je toto ochorenie súhrnom viacerých symptómov – závrate, zvuky v ušiach, nauzea, zvracanie. Mechanizmus ochorenia vidí ako následok životosprávy. Emočný stres, frustrácia, hnev, nadmerné jedenie ostrých, mastných, horúcich jedál alebo pitie alkoholu môže viesť k nadmernému stúpaniu yangu Pečene nahor. V extrémnych prípadoch sa nadmerný yang Pečene môže transformovať na oheň alebo vietor Pečene. Vo všetkých týchto prípadoch sú postihnuté čisté vývody (zmyslové orgány na hlave), čo spôsobuje závrate. K závratom môže dôjsť aj z nedostatku po dlhotrvajúcej chorobe alebo pri neustálom pocite únavy a slabosti z nedostatku Qi a krvi. Nadmerné premýšľanie, zármutok alebo jednoducho strata krvi môže poškodiť Slezinu, čo vytvára druhotne prázdnotu krvi. Potom mozog nie je dostatočne vyživovaný. Slabá Slezina  môže stratiť schopnosť plniť svoju funkciu transformovať (živiny z potravy) a transportovať ich po tele. Vlhko sa začne akumulovať v strednom žiariči. Ak vlhko a hlieny dlhodobo stagnujú v strednom žiariči, začne sa akumulovať horúčosť, vlhká horúčosť stúpa nahor a prehradí čisté vývody, čo spôsobí ďalší druh veľmi závažných závratov.

Vidíme, že príčiny závratov sú rôzne a z pohľadu TČM sa aj rôzne liečia podľa prejavených príznakov. Základné delenie je nasledovné:

  • Závrate zo stúpajúceho yangu Pečene, ktorý obťažuje hore – tu je tinitus silný, časté sú rozpínavé bolesti hlavy, hnevlivosť, nespavosť.
  • Závrate z obojstrannej prázdnoty Qi a krvi – tu je tinitus jemný a permanentný, stav sa zhoršuje únavou a pohybom, je prítomná nechuť rozprávať, sú chladné končatiny.
  • Závrate z nedostatočnej esencie Obličiek – tu je tinitus nepretržitý a zhoršuje sa počas ataku, zhoršená pamäť, oslabenie v bedrách a kolenách. Ďalšie príznaky závisia od toho, či je viac oslabený yin alebo yang Obličiek.
  • Závrate z vlhka a hlienov, ktoré prehradili stred (stredný žiarič) – tu je tinitus s hlbokým tónom, ťažká hlava, tlak na hrudi, nauzea, hrubý biely povlak na jazyku.

Najťažšia liečba je v prípade, keď sa v organizme produkuje vlhko na podklade oslabenej Sleziny. V tomto prípade nezaberajú ani západné lieky. Pretože je nutné z tela odstrániť akumulované vlhko, premeniť hlieny, harmonizovať žalúdok, čo západné lieky nedokážu. Na to sú vynikajúce bylinné receptúry.

Ale ani prázdnotu Qi - energie a prázdnotu krvi, alebo prázdnotu v Obličkách západná medicína doplniť nevie.

Ak si neviete rady s vyššie spomínanými problémami, obráťte sa na Tradičnú čínsku medicínu a fytoterapiu. Pomôže odstrániť príčinu ochorenia a nastoliť stratenú rovnováhu v organizme.