Home Aktuálne články Skleróza multiplex

Skleróza multiplex

Roztrúsená mozgovomiechová skleróza

Všimla som si, že na fórach s otázkami o chorobách, sa najviac ľudí vyjadruje práve k tomuto ochoreniu. Ľudia sa snažia hľadať informácie a spôsob ako si pomôcť rôznymi spôsobmi, keďže je všeobecne považovaná za neliečiteľné ochorenie. Tradičná čínska medicína vidí príčinu tohto ochorenia v úplnom vyčerpaní a rozvrate organizmu. Vie ochorenie v počiatočných štádiách podchytiť tak, aby sa ďalej nerozvíjalo a nedošlo k trvalým poškodeniam.

Skleróza multiplex je chronické progresívne ochorenie nervovej sústavy, ktoré postihuje najmä mladých ľudí vo veku 15 až 40 rokov. Dochádza pri ňom k demyelinizácii bielej hmoty mozgu a miechy a tým k zničeniu ochranného myelínového obalu nervov, čo vedie k atrofii nervových buniek a tým aj mozgu a miechy. Vedci dokázali, že súčasne s demyelinizáciou dochádza aj k remyelinizácii, ale tento proces je omnoho pomalší. A čím dlhšie ochorenie trvá, tým sa schopnosť opätovnej tvorby myelínu znižuje. V prvom štádiu Sklerózy multiplex sa stratí približne 10-20% nervových vlákien, ale pri dlhodobom priebehu stúpa toto číslo na 80%. Na počiatku ochorenia v akútnej fáze sú prejavy Sklerózy multiplex spôsobené zápalových procesom – opuchom, ktorý znemožní vedenie nervového vzruchu vláknom. Keď opuch pominie, môže dôjsť k remisii. Ak sa však dlhodobo myelínový obal poškodzuje, nervové bunky ( axóny a neuróny) degenerujú a tento proces je už nevratný. Preto je dôležité podchytiť ochorenie hneď v počiatočnom štádiu.

V súčasnosti západná medicína používa na liečbu preparáty na báze interferónov alebo syntetických polymérov. Tie dokážu znížiť frekvenciu akútnych prejavov, ale neovplyvňujú primárny progresívny priebeh ochorenia. Liečba je všeobecne zameraná na korekciu imunitnej poruchy, hoci najnovšie výskumy hovoria o tom, že Sklerózu multiplex nemožno považovať za autoimunitné ochorenie. Novým spôsobom liečby západnej medicíny je tzv. regeneračná medicína, ktorá lieči Sklerózu multiplex bunkovou terapiou, tzv. kontransplantáciou veľkých dávok kmeňových buniek.

Západná medicína a TČM sa zhodujú v tom, že za príčinu vzniku Sklerózy multiplex považujú súhrn viacerých nepriaznivých vonkajších a vnútorných faktorov (genetických a environmentálnych). Na to, aby sa ochorenie prejavilo, treba určitý spúšťač a tým môže byť vírusové ochorenie alebo expozícia patogénnym činiteľom ako potrava, chladná klíma, neprimeraný alebo náhly stres. Lekári západnej medicíny považujú emočné vzorce správania skôr za následok a reakciu na danú diagnózu. TČM vidí depresiu, smútok, strach, obavy ako spúšťač alebo jeden z počiatočných prejavov ochorenia na emočnej úrovni. Strata bielkovinnej myelinizačnej vrstvy nervových vlákien korešponduje s popisom TČM – straty telesných tekutín tzv. esencie Jing. Autoimunitný proces popisuje ako disharmóniu medzi vnútornými orgánmi.

Preto z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny je základným prístupom k liečbe – doplnenie organizmu esenciou Jing a znovunastolenie správnej funkcie životne dôležitých orgánov, ktoré sú postihnuté. To je potrebné zistiť diferenciálnou diagnostikou podľa princípov TČM. Veľký podiel na liečbe Sklerózy multiplex má akupunktúra svojou schopnosťou zvýšiť cirkuláciu krvi v organizme a tým aj vyživovanie nervových vlákien, tkanív, orgánov. Dôležitou úlohou je aj nastolenie harmónie na duševnej emočnej úrovni. Bylinná terapia musí byť stanovená podľa prejavujúcich sa príznakov, ktoré sú u rôznych pacientov rôzne. Liečba je dlhodobá a dávky bylín v odvaroch relatívne vysoké.
U mladých ľudí sa môže pohybovať užívanie silných bylinných odvarov v rozpätí 3 – 6 mesiacov a následne ďalšie užívanie hotových bylinných preparátov na dlhodobé dopĺňanie oslabených orgánov. Cieľom je na jednej strane oddialiť alebo zamedziť proces atrofie svalstva a na strane druhej odstrániť nepríjemné vedľajšie prejavy ochorenia či už na emočnej alebo na fyzickej úrovni. Fyzická aktivita v počiatočných štádiách je žiadúca. Vhodné sú cvičenia, ktoré nevyčerpávajú, ale pomáhajú rozhýbať toky Qi a krvi. Takými sú práve Tai-Qi a Qi-Gong.