Home Aktuálne články Starnutie a Tradičná čínska medicína

Starnutie a Tradičná čínska medicína

Starnutie najčastejšie vnímame podľa vonkajších prejavov - z pohľadu estetického. Je to ale len vonkajší prejav vnútorného stavu organizmu, preto ak chcete vyzerať a cítiť sa mlado, dbajte predovšetkým o svoje vnútro. V tomto článku sa zameriame na otázky starnutia ako dôsledok zhoršovania zdravotného stavu organizmu, pohľadu TČM na jeho príčiny a možností ako mu čeliť. Otázky použitia liečebných metód TČM na riešenie estetických dôsledkov starnutia (napr. použitie akupunktúry pre vyhladenie vrások), je samostatná téma nad rámec tohto článku.

Starnutie je pozvoľný proces, ktorý začína od 25. roka života, kedy energie nášho organizmu začína ubúdať. Prvým faktorom, ktorý ovplyvňuje stav organizmu, je prenatálna Qi získaná od rodičov a druhým  je stav postnatálnej Qi, ktorá sa  tvorí z potravy a vzduchu. Telo musí byť v harmónii, aby dokázalo využiť živiny z potravy a obohatiť nimi krv, ktorá živí celý organizmus. Je to náš jediný zdroj energie, z ktorej žijeme celý život. Podľa TČM je základom zdravia nerušený tok Qi (energie) a krvi telom. Každé jeho obmedzenie, či už na nehmotnej úrovni – zablokovanie toku Qi emočnými výkyvmi, alebo na hmotnej úrovni – spomalenie až prehradenie toku krvi, spôsobujú starnutie. Orgány, svaly a šľachy nie sú dobre vyživované. Šľachy tvrdnú, svaly ochabujú, pohyblivosť sa znižuje. Funkcie životne dôležitých orgánov sa oslabujú a ich veľmi jemne vyladená spolupráca sa narušuje. Teda základným prejavom staroby podľa TČM je spomaľovanie tokov Qi a krvi a vyprázdňovanie životne dôležitých orgánov, najmä však Obličiek . V Obličkách sa uskladňuje energia organizmu a aj nadbytočná Qi z orgánov sa vracia naspäť do Obličiek, aby sa tam uložila ako esenciálna Qi. Vyčerpanie Obličiek vnímame navonok šedivením vlasov po bokoch hlavy, zábudlivosťou, roztržitosťou, znížením sexuálnej energie, únavou. Organizmus stráca schopnosť regenerácie.

Kedysi starí ľudia trpeli na choroby z vyčerpania organizmu. Teraz a najmä vo vyspelých krajinách je to z nadbytku (škodlivej Qi) v organizme. Nesprávna strava a náročný životný štýl vyčerpávajú energiu, organizmus sa dostáva do relatívnej nerovnováhy. Ak prichádza do tela veľa látok, ktoré naše telo nevie spracovať alebo eliminovať, začnú sa tieto ako splodiny látkovej premeny ukladať v organizme. Z pohľadu TČM to môže byť dlhodobo stagnujúce vlhko, ktoré sa mení na patogénne hlieny a tie sa usádzajú v určitých orgánoch alebo tkanivách. Môže to byť tvorba krvných zrazením z dlhodobej stagnácie krvi. Ak sa tok krvi prehradí, spôsobí to bolesti alebo tvorbu rôznych hmotných útvarov, ktoré sa môžu po čase zmeniť z nezhubných na zhubné. Tretí patogénny faktor, ktorý sa môže akumulovať v tele, je horúčosť, či už samotná alebo „zauzlená“ s vlhkosťou alebo hlienmi. To bývajú už veľmi závažné stavy pokročilých ochorení. Z tohto pohľadu sa mení aj liečba v závislosti od výsledkov diferenciálnej diagnostiky TČM. Nestačí už len dopĺňať Qi, krv, yin a yang. Pri liečbe starých ľudí treba aj rozhýbavať krv, rozbíjať krvné zrazeniny, vylučovať vlhkosť, premieňať hlieny...

Prečo je meradlom starnutia niečo iné pre ženy ako pre mužov? Z pohľadu TČM je to dané tým, že žena je prejavom krvi Xue a muž je prejavom esencie Jing. Zdravie organizmu u ženy je prednostne dané stavom krvi. Žena má predispozíciu k nedostatku krvi. Čo ju predurčuje aj k tomu, aby sa jej robilo omnoho viac vrások na tvári a tele. Muža robí mužom jeho sexuálna sila, ktorá je daná schopnosťou oplodňovať, teda produkovať semeno – esenciu Jing. Tú muž pravidelne stráca pri sexe a nestriedmym životným štýlom, prípadne užívaním rôznych drog.

Takže, ak máme dostatok krvi – XUE, máme lepšie vyživenú pleť. S krvou súvisia najmä tri základné životne dôležité orgány – Pečeň, Srdce a Slezina. Slezina je veľmi dôležitá najmä pre kvalitu krvi, pretože ju obohacuje o živiny z prijatej potravy. Ak je energia dvojice orgánov Slezina – Žalúdok  v dostatku, nielen že nám dobre trávi a dobre sa cítime , ale aj zdravo a mlado vyzeráme. Pečeň uskladňuje krv a prerozdeľuje ju. Srdce riadi cievy a prietok krvi telom. Tieto orgány majú tendenciu trpieť nedostatkom krvi. Že bol tento fakt známy už v minulosti, potvrdzujú starodávne bylinné receptúry Tradičnej čínskej medicíny na doplnenie krvi.