Home Aktuálne články Tradičná čínska medicína a imunita

Tradičná čínska medicína a imunita

V histórii TČM sa prvý krát stretávame so zdokumentovaným výrazom imunita v 18. storočí. Zmienky o očkovaní proti kiahňam pochádzajú zo 16. storočia z obdobia dynastie Ming. Ako očkovaciu látku používali zoschnuté chrasty pomleté na prášok, ktorý sa vdychoval pomocou striebornej dutej trubičky. Ale už v Knihe základných otázok “Su Wen” (okolo 11 stor.pred.n.l.) kladie Žltý cisár otázku o epidemických ochoreniach. Jeho lekár Qi Bo odpovedá, že k tomu, aby sa organizmus vedel brániť proti takýmto ochoreniam, musí byť jeho “zdravá Qi” v plnej sile.

Podľa konceptu TČM je prirodzená odolnosť organizmu voči ochoreniam a schopnosť samoopravných mechanizmov popísaná ako harmonická cirkulácia toku zdravej energie telom, ktorú nazývame “Zheng Qi”. Základom je holistický prístup k človeku, kde celková stabilita a harmónia organizmu je podstatou zdravia. Akékoľvek vychýlenie z rovnovážneho stavu je príčinou vzniku chorôb.

Ďalší špeciálny pojem pre popis obranyschopnosti organizmu v TČM je obranná Qi “Wei Qi”. Môžeme ju charakterizovať ako yangovú zložku našej zdravej energie, ktorá koluje na povrchu tela a tvorí bariéru pre vstup vonkajších patogénnych činiteľov (vietor, chlad, horúčosť, vlhkosť). Yin-yangová teória TČM hovorí, že yinová a yangová zložka našej energie musia byť v rovnováhe a súčasne Qi a krv musia byť v plnosti. Na tejto teórii je založená aj diferenciálna diagnostika, pomocou ktorej terapeut TČM zisťuje, či a aké sú odchýlky z rovnovážneho stavu a tým pádom aj predispozície ku prípadnému ochoreniu. Podľa toho sa zameriava na doplnenie Qi (zdravej energie), alebo dopĺňa krv/ yang/ yin do orgánov, v ktorých sa prejavil nedostatok. Postupným harmonizovaním organizmu sa automaticky zvyšuje sila a schopnosť brániť sa proti vonkajším ale aj vnútorným patologickým činiteľom.

Z pohľadu západnej medicíny dochádza k vyrovnávaniu stavu hyper alebo hypo fyziologických funkcií organizmu. Prejavom hyperfunkcie v organizme je napríklad alergia alebo astma. Organizmus reaguje precitlivelo na určitý patogén, či už nehmotný (vietor, chlad, horúčosť) alebo hmotný (prach, peľ, baktérie, vírusy, parazity). Ale príčinou nadmernej reakcie obrany organizmu nasmerovanej voči nemu samotnému býva práve nedostatočnosť v troch orgánoch - Obličkách, Pľúcach a Slezine. Prečo práve v týchto orgánoch? Pretože riadia pohyb telesných tekutín a ich transformáciu. Pľúca sú pripodobované sprche nad orgánmi, ktorá jemne rozprašuje vlhko po celom organizme. Ak sa táto funkcia prehradí, začne nám tiecť z nosa a máme vysušenú pokožku. Slezina, keď je oslabená, akumuluje okolo seba patologické vlhko, ktoré prehradzuje tok fyziologickej vlhkosti – tekutín po organizme a stráca zároveň svoju fukciu klesavo – zdvíhavých pohybov (vylučovanie odpadových látok von z tela a transformovanie výživy z potravy do krvy). Akýmkoľvek pohybom musia dodávať yangovú energiu Obličky. Preto práve u detí, ktoré majú  všetky orgány nedovyvinuté, vidíme príčinu vzniku alergie najmä v obojstrannej prázdnote Sleziny a Obličiek (ich yangovej Qi). Podobný stav vzniká potom aj u starých ľudí. Možno by niekto namietal, že nespomínam Pečeň, ktorá sa uvádza v súvislosti s imunitou. Áno, Pečeň tu hrá dôležitú úlohu, pretože riadi toky Qi a krvi v tele. V našom hektickom živote, plnom stresu, frustrácie a nespokojnosti, je Pečeň neustále obmedzovaná. Ak sa tok Qi a krvi Pečene blokuje, či už hromadením nadmernej vlhkosti alebo emočným stresom, oslabia a spomalia sa aj toky Qi v celom tele a taktiež aj funckia Pľúc. Ak Qi, krv a patologické vlhko/ hlieny stagnujú dlhodobo, vznikajú krvné stázy alebo horúčosť hlienov a toto sa už prejavuje ako ďalšie štádium - astma a/ alebo nosné polypy.

TČM vie dopĺňať Qi a tým aj posilňovať imunitu organizmu a vie riešiť aj stavy alergií a dokonca aj astmy, hoci z pohľadu západnej medicíny sa táto považuje za neliečiteľnú.

Používa na to fytoterapiu a akupunktúru.