Home Tradičná čínska medicína Učenie piatich prvkov

Učenie piatich prvkov

Päť prvkov / elementov – WU-SING

DREVO – OHEŇ – ZEM – KOVVODA

V západnom svete sa ujali ako paralela ku starogréckym prvkom - stavebným jednotkám sveta. Presne to nezodpovedá čínskemu výrazu, kde presný preklad je 5 hýbateľov a predstavuje yinyangové premeny a variácie základnej substancie Qi. Toto hlbšie rozdelenie umožňuje určiť podstatu povahy a charakter chovania aj na pohľad komplikovaných vecí a zložitých síl v človeku, prírode a vesmíre.

„Päť prvkov je látkou ( hmotou) yin-yangu, yin-yang je Qi ( energiou) piatich prvkov. Energia bez hmoty by sa nemohla ustáliť, hmota bez energie by sa nemohla pohybovať.“

Päť prvkov v prírode formuje priestor tým, že vytvára jeho strany, ročné obdobia:

 • Voda – sever, zima
 • Oheň – juh, leto
 • Drevo – východ, jar
 • Kov – západ, jeseň
 • Zem – stred, vládne vo všetkých ročných obdobiach

Transformácie prvkov na formy Qi, ktoré môžeme pozorovať aj v organizme aj prírode:

 • transformáciou dreva je vietor
 • transformáciou ohňa je teplo a horko
 • transformáciou zeme je vlhko
 • transformáciou kovu je sucho
 • transformáciou vody je chlad

Od piatich prvkov sa odvíja proces neustálych cyklických premien všetkých dejov – je to kruhová púť od zrodu, cez plnú silu až po následný zánik – tzv. pätoro premien:

 • zrodenie / jar
 • nárast / leto
 • premena / neskoré leto
 • zhromažďovanie / jeseň
 • uschovávanie / zima

Z piatich prvkov vznikajú základné farby a chute:

 • modrozelená / kyslá
 • červená / horká
 • žltá / sladká
 • biela / pálivá
 • čierna / slaná

V človeku sa päť prvkov prejavuje prostredníctvom piatich orgánov Zang, ktoré im dávajú určité vlastnosti a sú takisto spojené vzťahmi rodenia, ovládania, podmaňovania a ponižovania, čo sa odzrkadľuje pri ich fyziologických funkciách.

Všetky väzby piatich prvkov na úrovni vesmíru, prírody a človeka uvádza ružica vzťahov piatich prvkov.