Home Diagnostické metódy TČM Pulzová diagnostika

Pulzová diagnostika

Pulzová diagnostika

 

sa na prvý pohľad veľmi podobá na vyšetrenie pulzu u nás. Avšak, v TČM sa sledujú na každej ruke nielen jeden ale tri rôzne pulzy.

 

Na tele sa dá pulz nahmatať na rôznych miestach. Najrozšírenejšia je metóda vyšetrovania pulzu na vnútornej strane zápästia v ústí palca.

 

Pulz hmatáme troma prstami ruky na troch miestach a  v troch úrovniach hĺbky. Pričom každé miesto prináleží určitému orgánu a odráža jeho stav:

  • Ľavá ruka – Srdce, Pečeň, yin Obličiek
  • Pravá ruka – Pľúca, Slezina, yang Obličiek

Sledujeme jeho rýchlosť, umiestnenie ku povrchu a jeho kvalitu.

 

Zdravý pulz je rovnomerný, nie je povrchový ani hlboký, veľký ani malý, rýchly ani pomalý, dlhý ani krátky. Musí mať koreň, teda musí byť hmatateľný v hĺbke a v polohe Obličiek.

 

Pulzy sa menia v závislosti od ročného obdobia, geografického vplyvu, veku, fyzickej konštitúcie, emočných vplyvov, potravy a pohybu.