Home Diagnostické metódy TČM Vyšetrovanie otázkami

Vyšetrovanie otázkami

Vyšetrovanie otázkami je základnou metódou zisťovania stavu človeka.

Lekár dynastie Ming Zhang Jingyue napísal dielo "Shi Wen Ge" (Báseň desiatich otázok), ktoré sú základnou kostrou kladenia otázok pri vyšetrovaní TČM. Týkajú sa:

  • pocitu chladu a horúčosti
  • potenia
  • pocitov v hlave a iných častiach tela
  • močenia a stolice
  • chuti k jedlu
  • pocitov v hrudi
  • sluchu, zraku
  • smädu
  • chorôb predchádzajúcich
  • príčin aktuálneho ochorenia