Home Fytoterapia Diferenciálna diagnostika

Diferenciálna diagnostika

         

Diferenciálna diagnostika v TČM je dôležitým pojmom a je podstatou zisťovania zdravotného stavu.

BIAN ZHENG – rozlišovanie syndrómov – posudzovanie komplexu príznakov

Na zistenie príčiny a povahy choroby sú nutné podrobné znalosti všeobecných zákonitostí chodu organizmu, jeho fyziológie a patológie. Potrebné informácie sa získavajú diferenciálnou diagnostikou. Existuje niekoľko druhov diferenciálnej diagnostiky, ktoré posudzujú ochorenie z rôznych uhlov pohľadu.

I. Diagnostika podľa osmorakej osnovy – Ba-Gang Bian-Zheng

Táto člení syndrómy ochorenia z ôsmych hľadísk:

  • typ: Yin – Yang
  • lokalizácia: vnútro – povrch
  • povaha: chlad – horúčosť
  • sila riadnej a škodlivej Qi: prázdnota - plnosť

II. Diagnostika podľa príčiny ochorenia

  • šesť rozvracačov – vietor, chlad, letná horúčosť, vlhko, sucho, oheň
  • nákaza, emócie, strava, aktivita a odpočinok

III. Diagnostika podľa Qi, Krvi a telesných tekutín

IV. Diagnostika podľa vrstiev Ochrany, Qi, výživy a krvi

V. Diagnostika podľa troch žiaričov

VI. Diagnostika podľa dráh

VII. Diagnostika podľa orgánov