Home Tradičná čínska medicína TČM a západná medicína

TČM a západná medicína

Západná medicína a Tradičná čínska medicína.

Chcela by som zdôrazniť, že Tradičná čínska medicína je komplementárnou ku západnej medicíne a nie je jej náhradou ani alternatívou. Ideálny stav, ktorý nachádzame v Číne, Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii alebo USA , kde koexistujú spolu a nachádzajú spoločný prienik na prospech pacienta, je nám príkladom a vzorom do budúcna.

Základný rozdiel vidím vo vnímaní človeka a nazeraní na neho. Západná medicína sa pod vplyvom rozvíjania vedeckých disciplín snaží preniknúť do podstaty človeka tým, že ho skúma čím ďalej tým hlbšie až na molekulárnej úrovni a zabúda na človeka ako celok. Tradičná čínska medicína, naopak, považuje za najdôležitejšiu premisu –pohľad na človeka ako na celok.

Každý človek je individualita a pri riešení akéhokoľvek problému musíme tak k nemu pristupovať. Tradičná čínska medicína pristupuje k človeku z celostného pohľadu a vidí medzi jednotlivými zdravotnými problémami príčinnú súvislosť, na rozdiel od západnej medicíny, ktorá sa rozdelila na množstvo jednotlivých odborov, kde sa lekár zaoberá len svojou špecializáciou a vidí len svoju chorobu a tú lieči. (Je veľa žien, ktoré trpia súčasne niekoľkými ochoreniami alebo sa tieto pridávali postupne v priebehu 10-20 rokov – začína sa to alergiou, vysokým krvným tlakom, neskôr sa pridáva reuma, cukrovka, útvary v prsníkoch a krvácanie z maternice – a tak každý odborný lekár predpíše na svoje ochorenie tabletky a často sa ani nepozrie, čo všetko už bolo predpísané predtým. Je úplne samozrejmé, keď ľudia berú naraz 5-6 druhov veľmi silných liekov, ktoré už v týchto naakumulovaných dávkach začínajú byť jedom a neuveriteľne zaťažujú Pečeň..) Pritom by bolo jednoduchšie zharmonizovať nerovnováhy hneď v počiatku a tým by sa napr. väčšina žien nemusela dopracovať až na operačný stôl alebo ku rakovine. Čakať kým ju na zdravotnej preventívnej prehliadke objaví gynekológ nie je, predsa, prevencia.

TČM hľadá pri všetkých daných problémoch jednotlivca spoločnú príčinu a snaží sa odstrániť koreň choroby, v lepšom prípade chorobe predísť.

Základom takého prístupu je poznanie, že rovnaké ochorenie sa u rôznych ľudí lieči rôzne a naopak, rôzne ochorenia sa môžu liečiť u rôznych ľudí rovnako. Závisí to len od symptómov ( prejavov) a syndrómov (príznakov), ktoré sa navonok nejako prejavujú a človek ich pociťuje. Preto sa aj diagnostika v TČM nazýva diferenciálna diagnostika, lebo je zameraná na prejavy organizmu.

„Spoznajte sami seba, aby ste si lepšie rozumeli. To povedie k akceptovaniu nielen seba samého ale aj iných.“