Učenie Yin-Yang

YIN a YANG - sú základné pojmy tradičnej čínskej medicíny a nielen jej. Sprevádzajú čínske myslenie už celé tisícročia a nachádzame ich nielen u taoistov ale aj konfuciánov  v rôznych vedných oblastiach tej doby.

Žltý cisár na vysvetlenie yin ( čítaj jin) a yang (čítaj jang)  povedal:

„Yin  a Yang sú cestou neba a zeme, sú základným princípom všetkých vecí, otcom a matkou nekonečných premien, koreňom a počiatkom života a smrti a sídlom duchovného poznania. Preto aj pri liečbe chorôb treba pátrať po ich podstate ( či má choroba yinovú alebo yangovú povahu).“

Yin a Yang majú úplne opačné vlastnosti, ale neexistujú samostatne, nemožno ich ani od seba oddeliť, lebo v jednom je obsiahnutý aj zárodok toho druhého. Vytvára to paradoxnú situáciu, keď obe sily pôsobia neustále proti sebe, ale súčasne sú nútené usilovať o nastolenie rovnováhy. Výsledkom je akási labilná rovnováha, ktorá sa premieta do všetkých foriem existencie a spôsobuje nestálosť a zvratnosť všetkého existujúceho. Cyklické zmeny môžu prebiehať pritom harmonicky ( prirodzene, vyvážene) alebo disharmonicky ( nadmerným prevážením jednej zložky).

 

YIN – žena, pasivita, zem, mesiac, nehybnosť, forma, hmota, voda, noc, tma, chlad, dole, vnútro

YANG – muž, aktivita, nebesá, Slnko, pohyb,  energia, oheň, deň, teplo, svetlo, hore, povrch

 

Ako sa mení Yin na Yang a opačne hovorí poučka z knihy Su-wen ( základné otázky):

„ Keď je yang nadmerný, vzniká horko;  keď je yin nadmerná, vzniká chlad. Z krajného chladu sa rodí horko a z krajného horka sa rodí chlad.“

V praxi to vidíme na našich deťoch, keď pijú ľadovú sladkú coca-colu. Pre Žalúdok to znamená nadmerný chlad, ktorý sa v ňom zmení na horúčosť, čo sa prejaví neustálym smädom a ďalším nutkaním piť, suchom v ústach, zápachom z úst, zvyšovaním horúčosti v organizme – červené hrdlo, červené oči, vyrážky - akné, nervozita, náladovosť, hyperaktivita...

Z pohľadu skladby tela vnútorné orgány tiež rozdeľujeme na yinové a yangové.

Päť orgánov Zang – Pečeň, Srdce, Slezina, Pľúca a Obličky patria k yinu.

Šesť dutých orgánov Fu – Žlčník, tenké črevo, Žalúdok, Hrubé črevo, Močový mechúr a Trojitý žiarič patria ku yangu.

Ďalšie hlbšie delenie je podľa  umiestnenia orgánov: hore, chrbát - yang / dole, brucho – yin. Budeme sa mu venovať pri akupunktúre a rozdelení dráh / meridiánov.

Narušená rovnováha medzi yinovou a yangovou zložkou Qi je podstatou ochorenia.

Chorobné stavy sú spôsobené niekoľkými základnými typmi narušenia rovnováhy medzi yinom a yangom:

PLNOSŤ - nadbytok oboch zložiek, alebo nadbytok škodlivej Qi

PRÁZDNOTA – nedostatok oboch zložiek, esencie aj energie Qi

HORKOSŤ – jang prevláda nad yinom ( yang je preplnený alebo yin je v nedostatku)

CHLAD – yin prevláda nad yangom ( yin je preplnený alebo yang je v nedostatku)