Home Tradičná čínska medicína Zdravie a prevencia

Zdravie a prevencia

ZDRAVIE A PREVENCIA Z POHĽADU TČM

Ak sú všetky štyri zložky tela  Qi, Krv, Yin a Yang v harmónii, človek je zdravý. Ak sa naruší tok Qi a Krvi alebo sa naruší rovnováha medzi zložkami Yin a Yang, dochádza k disharmónii. V počiatku túto disharmóniu vnímame na úrovni psychickej nepohody, emočných výkyvov, rôznych nepohodlných pocitov, občasných pobolievaní, ktoré sa snažíme nevnímať a potláčať. Dlhodobá disharmónia sa prenáša z úrovne QI a Krvi do úrovne Yin –Yangových  nerovnováh, presúva sa z povrchu do hlbších úrovní organizmu, začína byť citeľná alebo viditeľná ( diagnostickými metódami) na úrovni  životne dôležitých orgánov.  To už je na riešenie problému dosť neskoro.

V tej súvislosti  pojem „ prevencia“ má v pohľade tradičnej čínskej medicíny naozaj ten pravý význam.

Jednoduchšie je nedovoliť, aby dlhodobá disharmónia poškodila orgány, ale snažiť sa riešiť disharmónie organizmu v počiatočných štádiách – keď problém len cítime, ale žiaden medicínsky prístroj ho ešte nevie identifikovať. Čakať, kým sa choroba objaví a až potom s ňou bojovať, nie je prevencia.

Prevencia žiada od nás aktívny prístup k sebe samému, ku svojmu telu a duši, ku svojmu zdraviu.

Učíme sa mnohým abstraktným veciam, zahlcujeme naše deti  množstvom nepotrebných informácií, ale neučíme ich vnímať a poznať samého seba. Nemáme zodpovednosť  voči sebe, voči svojmu telu.